30 MEI 2024
Suikerunieterrein GRONINGEN
Tickets

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle online aankopen van tickets voor Trendship, gehouden op www.trendship.nl.

Definities

 1. “Organisator: de entiteit die verantwoordelijk is het evenement, Stichting A new Trendship; shaping the north.
 2. “Website” verwijst naar www.trendship.nl, het online platform waar kaarten voor Trendship kunnen worden gekocht.
 3. “Trendship”: Het evenement waarvoor tickets online kunnen worden gekocht via de Website.
 4. “Koper”: De natuurlijke of rechtspersoon die via de Website tickets voor Trendship aankoopt.

Aankoop

 1. Door het plaatsen van een bestelling op de Website gaat de Koper akkoord met deze algemene voorwaarden.
 2. Na ontvangst van de betaling ontvangt de Koper een bevestiging van de bestelling op het opgegeven e-mailadres.
 3. Het ticket is op naam en niet overdraagbaar.

Prijs en betaling

 1. De prijzen van de tickets voor Trendship worden duidelijk vermeld op de Website en zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. Betaling geschiedt via de aangeboden betaalmethoden na registratie via de Website.

Annulering en restitutie

 1. Aangekochte tickets kunnen worden geannuleerd, tenzij anders bepaald door organisator. De restitutie is het volledige aankoopbedrag, minus eventuele servicekosten.
 2. In geval van annulering van Trendship door de organisator, zal de koper recht hebben op terugbetaling van het volledige aankoopbedrag, minus eventuele servicekosten.

Toegang tot het Evenement

 1. Toegang tot Trendship is alleen mogelijk met een geldig ticket, die wordt gecontroleerd bij de ingang van het evenement.
 2. De Koper is verantwoordelijk voor het bewaren en tonen van het ticket bij toegang tot Trendship.
 3. De Organisator behoudt zich het recht voor om de toegang tot het evenement te weigeren aan personen die zich niet houden aan de geldende huisregels of die een gevaar vormen voor de veiligheid van anderen.

Aansprakelijkheid

 1. De organisator van Trendship is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het bijwonen van het evenement.

Wijzigingen

 1. De organisator behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma, de locatie, de datum of andere aspecten van Trendship. In geval van wijzigingen zal de organisator zich inspannen om de Kopers tijdig op de hoogte te stellen.

Slotbepalingen

 1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen voortvloeiend uit of in verband met deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Noord-Nederland.