30 MEI 2024
Suikerunieterrein GRONINGEN
Tickets Programma

Transities zijn in Noord-Nederland geen bedreigingen, maar kansen

Foto: Carine Bloemhoff, Wethouder Gemeente Groningen

We leven in een wereld van transities. Veel móet anders en wel op korte termijn. Dat stelt ons voor heel wat uitdagingen en tegelijkertijd brengt het nieuwe kansen. Voor ondernemers, voor bestuurders, voor pioniers. De gemeente Groningen zit zo in de wedstrijd, de Rabobank ook. Allebei willen ze vooral laten zien wat er wél kan en welke mogelijkheden er liggen.

 

Ruimte om te ondernemen en elkaar te vinden

Het Noorden is zo slecht nog niet. Integendeel zelfs. In onze regio is het fijn wonen, is er ruimte om te ondernemen en weten mensen elkaar te vinden. En vooral dat laatste is van groot belang als je succesvol door transities wilt komen, beredeneert de Groningse wethouder Carine Bloemhoff. ,,We hebben mensen nodig die het werk kunnen doen, frisse ideeën en opleidingen die aansluiten bij wat er nodig is. Dat lukt allemaal alleen maar als we goed samenwerken. Overheid, onderwijs en bedrijfsleven hebben samen de sleutels in handen om die transities tot een succes te maken.’’

De gemeente Groningen richt zich op vijf verschillende transities: van zorg naar gezondheid, van analoog naar digitaal, van lineair naar circulair, impact-ondernemerschap en van fossiel naar hernieuwbare energie. Carine Bloemhoff: ,,Met bijna alle beslissingen die we in deze tijd maken, moeten we die transities in het achterhoofd hebben. Dat betekent bijvoorbeeld dat we het belangrijk vinden dat bedrijven impact maken als ze zich willen vestigen in onze gemeente. Weet je, schaarste – zoals ruimte – dwingt je tot keuzes. Trendship is daarom zo belangrijk, omdat ondernemers met overheid en onderwijs kennis en ervaringen uitwisselen die leiden tot betere keuzes.’’

Foto: Carlo Ezinga, Directeur Coöperatieve Rabobank

Mogelijkheden in het noorden

Dat het Noorden daarvoor een goede plek is om te zijn, weten ze bij de Rabobank ook. ,,Denk maar aan werknemers. Het personeelstekort wordt een steeds groter probleem, maar in onze regio valt dat nog mee’’, legt directeur Carlo Ezinga uit. ,,Wat we in veel transities écht nodig hebben, zijn MBO’ers. Die zijn er in Noord-Nederland relatief veel. Bovendien zijn ze honkvaster dan in andere delen van het land. Daar bereik je veel mee.’’

Ezinga vindt dat we met een positievere bril naar het Noorden moeten kijken. ,,Onze onderzoeken wijzen uit dat mensen zich in Noord-Nederland prettig voelen. Dat is een geweldig begin. Het leven is goed, ook voor specialisten en ondernemingen die hierheen willen komen om te helpen met de transities. Wij hebben nog werknemers en steken een hand uit naar kennisinstellingen om jong talent nog beter voor te sorteren op de mooie banen die hier zijn. Dat is wat wij ondernemers steeds willen meegeven: kijk naar wat er is en naar de mogelijkheden die er liggen om het nog beter te maken.’’

Die woorden zijn de Groningse wethouder uit het hart gegrepen. ,,De transities kunnen gewoon geld opleveren. Daar hebben we prachtige voorbeelden van die we graag laten zien. Wij kunnen faciliteren, bijvoorbeeld in de vorm van de verschillende campussen die er komen en door mensen met elkaar in contact te brengen. Dan liggen de ondernemerskansen voor het oprapen.’’