30 MEI 2024
Suikerunieterrein GRONINGEN
Tickets Programma

Werken aan energie en mobiliteit in het noorden

Foto: Carolien Gehrels, Global Director Energy Transition Arcadis

Noord-Nederland en energie. Die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Reden te meer om juist hier vol in te zetten op de energietransitie. Arcadis ziet grote kansen in Noord-Nederland op dit vlak. Datzelfde kan worden gezegd van Friesland Lease en de Noordelijke Mobiliteitsalliantie, die continu op zoek zijn naar de beste manieren om het Noorden duurzaam bereikbaar te houden.

Hoger doel

We zouden wat meer op afstand naar Noord-Nederland kunnen kijken. Dan zie je dat er ruimte is, dat er een divers opgeleide bevolking woont, dat het landelijk gebied aantrekkelijk is en de steden mooi en dat het leven iets minder duur is. Je ziet ook dat het gebied prachtig ligt tussen de grote havens en Scandinavië, dat er groene energie aan land komt en dat het coöperatiedenken er in de genen zit. ,,Dat is wat ondernemers moeten doen; kijken naar wat er is en hoe je dat samen met de overheid, ondernemers en onderwijs zo waardevol mogelijk kunt aanwenden’’, zegt Carolien Gehrels. Zij is Global Director Energy Transition bij ingenieurs- en adviesbureau Arcadis.

Zij ziet in Noord-Nederland een geweldige plek om iets unieks te doen en de koploperpositie te pakken. ,,Het kan een circular valley worden, waar ondernemers en overheden actief werken aan duurzame energie en nieuwe oplossingen. Ik denk bijvoorbeeld aan het tegengaan van netcongestie door de grote industriële bedrijven samen vraag en aanbod van energie te laten balanceren op het energienet. In de regio kan dat, omdat ze elkaar kennen en elkaar iets gunnen. Én omdat ze in het Noorden bereid zijn te kijken naar een hoger doel en niet alleen naar zichzelf. Bouw voort op wat er al is, zou ik zeggen.’’

Foto: Jan Baljeu, Algemeen directeur Friesland Lease

Slimme oplossingen op maat

De mobiliteit is daarvan een belangrijk onderdeel, maar ook een voorwaarde. Werknemers moeten van A naar B kunnen komen, het gebied moet aantrekkelijk zijn om te wonen en werken. Carolien Gehrels vindt dat laadpalen vooral op plekken moeten komen waar het OV niet volstaat. Jan Baljeu van Friesland Lease is het daarmee eens, maar experimenteert ook met meer oplossingen. ,,Je moet op elke plek kijken wat het meest effectief is en slimme oplossingen op maat bedenken.’’

Wat doe je als het openbaar vervoer zich terugtrekt uit dorpen? Zet een elektrische deelauto neer die het dorp gezamenlijk kan gebruiken. Dat is wat Friesland Lease doet. Baljeu: ,,Dat hebben we al in een stuk of dertig dorpen, als praktijktest. Die auto’s rijden meestal op stroom die in het dorp zelf is opgewekt. Mensen blijven zo mobiel en doen soms zelfs hun eigen auto weg, omdat het gewoon werkt.’’

Foto: René Schripsema, Directeur Publiek-Privaat Groningen Bereikbaar

Gedragsverandering in mobiliteit

Tegen mobiliteit wordt op een andere manier aangekeken dan vroeger, vertelt René Schripsema van Groningen Bereikbaar namens de Noordelijke Mobiliteitsalliantie. En dat moet ook. ,,Een transitie doorkomen, gaat vooral om gedragsverandering. Mensen moeten het normaal gaan vinden om minder de auto te pakken. Je zag bij het werk aan de Ring Zuid in Groningen dat dat kan. Neem bijvoorbeeld het UMCG. Het UMCG heeft een goede regeling voor de fiets, stimuleert het reizen via een P+R én heeft tijdens Operatie Ring Zuid extra OV-passen ingezet. Dat werkt geweldig. Dat is wat werkgevers moeten doen: creëer goede regelingen voor het gebruik van fiets en OV. Regel goede voorzieningen voor mensen die thuis kunnen werken. Kijk naar opties als deelmobiliteit. Niet alleen goed om de uitstoot te verminderen, maar ook voor de bereikbaarheid en filedrukte. Dat is in het belang van iedereen in Noord-Nederland. Zeker ook het bedrijfsleven.’’